• Balassagyarmat 2660, Madách Liget 12.
  • +36 70 235 5590
  • jonaszsolt@mail.com

Ügyviteli szoftverek

Célja hogy egy szervezet munkafolyamatait, erőforrásainak tervezését és kezelését könnyen kezelhetővé és áltláthatóvá tegye. Különböző jogosultsági csoportok és szintek szerint tegye hozzáférhetővé az adatokat és az egyes kezelő felületeket.
A szervezet tevékenységének különböző területeinek (munkaszervezés, értékesítés, beszerzés, termelés, pénzügy) adminisztrálását kisebb egységekben (modulokban) kezeli a rendszer. Például: felhasználók, ügyfelek, eszközkészlet. Ezek általában egy menünek felelnek meg a programban.
Egy program bármennyi modulból állhat. A modulok nem feltétlenül függetlenek egymástól, különböző kapcsolatok kialakíthatóak közöttük.

Modulok csoportosítása

Ügyfél nyílvántartás

Egy cég, szervezet vagy bármely intézmény ügyfeleinek nyilvántartása, az ügyfelekhez tartozó ügyek adminisztrálása. Az ügyfelekhez kapcsolódó adatok, események, dokumentumok, tárgyi eszközök stb. nyílvántartása.

Dokumentum kezelés

Az intézmény dokumentumait elekronikus formában tárolja és kezelei, rendszerezi.

Készlet és eszköz nyílvántartás

A cég raktáraiban lévő termékek mennyiségéről, állapotáról, hiányárol, felelőséről készített kimutatások elkészítése, adott időpontban vagy egy idő intervallumban. A rendszer automatikusan elkészítheti a termelésre vonatkozó javaslatokat az eladások, megrendelések adatai alapján. A cég tárgyi eszközeinek és immateriális javainak nyilvántartását is elvégezheti. Kezelheti a beérkezet áruk bevételezését, ellenőrzését, a rendelések és a szállítólevelek egyeztetését. Lehetővé teszi a bevételezett áruk adatainak bevitelét a rendszerbe, illetve azok törlését, módosítását. Vonalkód generálásával és az áruhoz rendelésével később könyebben azonosítható és kezelhető az áru (eszköz).
És még számos funkció az egyedi igények alapján.

Vevők és eladások nyilvántartása

Az vevők adatainak és az eladások kezelése. A rendszer tárolja a megrendeléseket. Elvégzi a készlet mennyiségének vizsgálatát, a megrendelések függvényében.
Elkészíti a számlákat. A számlázó programok (pl.: billingo) bekötése is megoldható.
Tárolja az ügyfelek törzsadatait, korábbi rendeléseit, a számlák állapotát. Jelentések, kimutatások, statisztikák készíthetők. A rendszeres vevőkkel történő tranzakciók automatizálhatóak.

Beszerzés

A beszállítók adatainak tárolása. A rendszer automatikusan elkészítheti a beszerzésre vonatkozó javaslatok az áru és/vagy az eszközkészlet adatai alapján. A szükséges beszerzés megrendelése indulhat automatikusan vagy jóváhagyás után.

Pénzügyek

Kezelik a vállalat pénzmozgását. Nyilvántartásokat és jelentéseket készítenek egy adott időpontban vagy egy idő intervallumban az eladások és beszerzések adatairól. Képesek kezelni a deviza árfolyamok ingadozását.

Munkaszervezés

Munkaszervezést, a dolgozók beosztását kezelik. Automatizálhatja vagy javaslatokat készíthet a beosztásra. Feladatok kiosztását, műszakok összeállítását elkészítheti, vagy javaslatokat kalkulálhat ezekre. A bérezést, a ledolgozott munkaidő nyomon követését, a táppénz, szabadság, stb. nyilvántartását teszik lehetővé.

Felhasználók

A rendszer felhasználóinak kezelése. Jogosultságok hozzárandelése az egyes felhasználókhoz.

Logisztika

Az áruk mozgatásával kapcsolatos folyamatokat kezeli (beszerzés, raktározás, kiszállítás). Az áruk helyének, állapotának nyomon követését teszi lehetővé egy átlátható felületen.

Ügyfélszolgálat, feladatkezelés

Hibabejelentések, információ kérések és a megkeresésekel kapcsolatos feladatok kiosztását, kezelését végezheti el.

Tagnyilvántatró

A szervezeti szintek sruktúrájának és a tagok nyilvántartása. A tagdíjak, dokumentumok, hírlevelek kezelése.

Foglalási rendszer

Időpont foglaló rendszerek szállásadók és egyéb szolgáltatók részére.

Vonalkódos kártyák kezelése

Bérletek, törzsvásárlói kártyák nyilvántatrtása, kezelése.

Egyedi modulok

A piacon számos használatra kész szoftvercsomag található. Ezek általában a leggyakrabban felmerülő igényekre nyújtanak megoldást. Ez azt jelenti hogy az egyedi igényeket nem biztos hogy ki tudja elégíteni. Lesznek benne olyan funkciók amire önnek egyáltalán nincs szüksége és lesznek olyanok amikre szükség lenne de hiányzik belőle. Érdemes körülnézni a piaci kinálatban, de ha úgy látja egyik sem elégíti ki az igényeit akkor önnek egyedi megoldásra van szüksége.

Ügyviteli programok szinkronizálása

Ha ön már több ügyviteli programot használ, felmerülhet az igény hogy egy felületen kezelhessen egyes feladatokat és ne keljen több programban elvégezni ugyanazokat a műveleteket párhuzamosan. Ha több foglalási rendszert használ (szállás, vendéglátás) akkor nehézkes lehet mindeggyikben külön külön módosítani és nyomon követni a foglalásokat, ha az egyik rendszerben foglalás történik. Ha a meglévő rendszerek rendelkeznek alkalmazásprogramozási felületel (API) akkor megoldtható a szinkronizálásuk. Természetesen a nálam rendelt programokhoz is lehet alkalmazásprogramozási felületet rendelni.