• Balassagyarmat 2660, Madách Liget 12.
 • +36 70 235 5590
 • jonaszsolt@mail.com

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása uniós pályázat (GINOP-3.2.2-8.2.4-16)

Vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán keresztül.
A vissza nem térítendő uniós támogatás összege: 1-24 millió Ft lehet.

Azon hazai mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak, amelyek:

 • rendelkezik legalább egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel, legutolsó teljes , lezárt üzleti évében átlagos statisztikai létszáma legalább 2 fő volt,
 • a támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt
 • amelyek kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek
 • jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
  • egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Forrás és további információ:
palyazat.gov.hu
unios-palyazatok.gkf.hu

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése uniós pályázat (GINOP-5.1.3.-16)

Előkívánja segíteni, hogy a foglalkoztatási lehetőségek bővítésének egyik lehetséges alternatívájaként a társadalmi célú gazdaság (social economy) fejlődésnek induljon Magyarországon.
A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6,5 – 250 millió Ft.

Azon szervezetek indulhatnak, amelyek:

 • jogi forma szerint:
  • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok
  • szociális szövetkezetek
  • alapítványok
  • egyesületek
  • egyházi szervezetek

Forrás és további információ: unios-palyazatok.gkf.hu

Kapacitásbővítő beruházás vállalkozásoknak uniós pályázat (GINOP-1.2.2-16)

Célja a Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Forrás és további információ: unios-palyazatok.gkf.hu

Termelési kapacitás bővítése uniós pályázat (GINOP-1.2.1-16)

A GINOP-1.2.1-16 uniós pályázat célja a hazai ipar fejlesztése érdekében a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV termelési kapacitás bővítése, melynek során korszerű termék- vagy szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására.

Forrás és további információ: unios-palyazatok.gkf.hu

digitális jólét hitelprogram

A Digitális Jólét Hitelprogram kedvezményes, 0%-os hitellel támogatja a mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve startupok digitális termék- és szolgáltatás-fejlesztési projektjeit. A támogatás felhasználható többek között tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzésére.

finanszírozható területek

 • oktatás
 • állami szolgáltatások
 • egészségügyi és jóléti szolgáltatások
 • digitális gazdaság különböző ágazatai
 • információbiztonság
 • digitális infrastruktúra
 • 5G fejlesztések és kapcsolódó innovációk
 • egyéb digitális innovációk

Forrás és további információ a digitalisjoletprogram.hu oldalon.